Ik heb gekozen om mij te laten opleiden tot integratief psychotherapeut
 
In psychologische context betekent integratie sinds enkele tientallen jaren echter ‘een zeer specifieke manier van denken, die tot de meest geëvolueerde wordt gerekend’.
 
In het leven komen we voortdurend uiteenlopende visies tegen die op het eerste gezicht niet verzoenbaar lijken. Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook in wetenschap, politiek, bestuurssituaties, godsdienst, opvoeding, psychologie, filosofie, kunst, enz.
 
Traditioneel worden deze conflicten opgelost door een keuze: men neemt er één visie uit, en verklaart alle andere onjuist. Deze keuze wordt gemaakt hetzij door de leider, hetzij door de groep (democratie). Vaak ook gaan de aanhangers van tegengestelde visies uit elkaar. Soms maakt men noodgedwongen een compromis, maar dit is vaak niet bevredigend voor iedereen, en vroeg of laat steken de afgezwakte standpunten weer de kop op.
 
Werkwijze van integreren:
 
De denkwijze der integratie gaat ervan uit dat elke tegenstelling slechts een schijntegenstelling is die, mits enig denkwerk, zodanig kan geherformuleerd worden naar zijn essentiële waarde(n), dat alle tegenstrijdigheden tussen de standpunten verdwijnen en ze kunnen gecombineerd worden zonder dat er iets belangrijks verloren gaat.
 
We streven naar een integratie van gevoelens en behoeften waardoor onze doelstellingen (terug) duidelijk en positief geladen worden.​